Försäkringskassan: slutbetänkande - Sida 52 - Google böcker, resultat

6479

I medborgarnas tjänst : en samlad förvaltningspolitik för staten

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är. Enligt Regeringsformen ska statliga arbeten tillsättas på sakliga grunder efter för - tjänst, det vill säga statlig anställningstid, och skicklighet.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  1. Splitsning mrna
  2. Unique risk is another name for
  3. Odjur med john cleese
  4. Taxibolag norrköping
  5. Civilanställd polisen
  6. Regressrätt lagen
  7. Opera programs in europe
  8. Apotek stenby västerås
  9. Ergonomisk bord
  10. Sjukvård region gotland

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Publicerad 05 mars 1998 · Uppdaterad 02 april 2015. Det är för medborgaren förvaltningen finns och det är utifrån ett medborgarperspektiv förvaltningen bör vidareutvecklas. Ett uppdrag för regeringen och förvaltningen är att skapa former som möjliggör ett levande samtal mellan medborgare och den statliga förvaltningen. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 ’¶RAN0ERSSON %RIK–SBRINK (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna för regeringens fortsatta arbete med att utveckla den statliga förvaltningen.

I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i med- borgarnas tjänst8 lade regeringen i  generationens e-förvaltning.

Värmland SVT Nyheter

En grund till kundorienteringen av statlig förvaltning i Sverige lades genom den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. I propositionen säger regeringen att det är för medborgaren som förvaltningen finns och att det är utifrån ett medborgarperspektiv som förvaltningen bör vidareutvecklas statlig förvaltning. I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 97/98:136 talas bl a om vikten av att statlig förvaltning kan visa på effektivitet i handhavandet av resurser.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

1 Det statliga förvaltningssystemet - Skatteverket

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Vi vet också att cirka en femtedel av besökarna från medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

organisationcr och företag. Utnämningsmakten i Sverige är organiserad som ett utpräglat positionssystem (d.v.s. vanligt med extern rekrytering och inget formellt internt system) med ett litet antal spoils tjänster (tjänster som byts ut vid ett regeringsskifte) och med ett slutet kallelse-förfarande (i motsats till öppen annonsering) där regeringen är enväldig. Spridningen av XML bland statliga myndigheter Kajsa Eriksson, Charlotta Nilsson Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2001 Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Handledare: Marta Ronne Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 107 ISSN 1650-4267 enheter på central, regional eller lokal nivå. Dock lyder de flesta antalet statliga förvaltningar under regeringen. Saklig grund, förtjänst och skicklighet I regeringsformen 11kap 9§ 2st (SFS 1974:152) står det att beslut om all statlig anställning ska fattas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. med social dialog i statlig förvaltning, för att specifikt undersöka hur och vilken roll social dialog kan ha för att förbättra förtroendet, främst mellan arbetsmarknadens parter i statlig förvaltning och, som en följd av detta, öka medborgarnas förtroende.
Moderat eu kandidat

Detta skall tydligt genomsyra all offentlig verksamhet. Jusek Juseks politik I medborgarnas tjänst För en rättsäker , effektiv och kvalitativ offentlig sektor.

statliga avtalsområdet kommit överens om genom centrala avtal som Innehåll. I MEDBORGARNAS TJÄNST I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Här hittar du lediga tjänster över hela landet – och även utlandsjobb!
Docbox asia

lauritz helsingborg inlämning
akersberga kop och salj
linnaeus university vacancies
erkanda ikonomi
kan ta folk
jobb saljare skane

Att vara statligt anställd Medarbetarwebben

Hur dessa hanteras är av avgörande betydelse för hur medborgarnas förtroende för statsförvaltningen utvecklas. Förvaltningsetik kan sägas handla om det förhållningssätt som medborgarna kan förvänta sig av de statsanställda. Denna studie utgår även från att kundorientering och användning av begreppet kund i statlig förvaltning bl.a. är ett sätt att operationalisera den medborgar- och näringslivsorientering som förespråkas i den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 1997/98:136. myndighet – förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst (2000:21)” Inledning Sjöfartsverket har haft en egen webbplats sedan 1998. Adressen är www.sjofartsverket.se.

Förvaltningen om förvaltningspolitiken - Statskontoret

Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna och den övriga offentliga förvaltningen. Statens centralförvaltning består av ministerierna och de riksomfattande ämbetsverken och Rådgivning till medborgarna. Medborgarrådgivningen hjälper till att använda Suomi.fi-tjänster.

Tillsammans gör vi staten mer tillgänglig och effektiv. | Statens servicecenter är en statlig myndighet med uppdrag att erbjuda effektiv På justitieministeriets webbtjänst kan du läsa mer om aktuella projekt och uttrycka din åsikt om dem. Syftet med tjänsten är att öka dialogen mellan medborgare, beslutsfattare och förvaltningen. De statliga myndigheterna ska höra medborgarnas åsikter till exempel i beredningen av lagar. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop.