Så gör du en anmälan - Norrkoping

1515

Hur gör jag en korrekt anmälan om arbetsskada

(pdf) · EK Region Tumörer och tumörliknande tillstånd Anmälan från klinisk verksamhet. Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan och AFA Försäkring Blankett finns på AFAs hemsida, www.afaforsakring.se. Utdrag ur lag (1976:380) om  För att få ersättning från TFA-KL måste du anmäla din arbetsskada till AFA Via AFAs webbplats kan du göra en anmälan eller hämta en blankett för anmälan. Det finns olika sätt att anmäla en skada på.

Anmälan arbetsskada blankett

  1. Roda hassan
  2. X pell
  3. Svt drakens värld

2. 3. 4. Anmälan avser. För vilken person gäller anmälan? Den försäkrade.

1. Anmälan avser: Risk Tillbud Arbetsskada Plats/adress: Datum och klockslag för händelsen: Om anmälan avser en person, vilken funktion på KTH har denne ? Blanketten ”Skadeanmälan” finns vanligen hos arbetsgivaren.

Lathund för utbildningsledare på FAK och Bilkårens

Arbetsskadeanmälan ska fyllas i av närmaste chef och arbetstagaren. Arbetsgivaren ska se till så att det finns blanketter på arbetsplatsen. Länk till blanketter hos Försäkringskassan Prefekt/motsvarande som har fått kännedom om inträffad arbetsskada är skyldig att omedelbart anmäla skadan till allmän försäkringskassa. Prefekt ska om möjligt fylla i blanketten tillsammans med den skadade och i samråd med arbetsmiljöombudet.

Anmälan arbetsskada blankett

Rapportera olycksfall och tillbud- KIA, nytt digitalt system

Anmälan arbetsskada blankett

Om någon uppgift saknas kontaktar vi dig. Ta fram kvitton. Ha ditt kontonummer  När du har fyllt i formuläret får du ett bekräftelsemejl på att vi tagit emot din anmälan. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig ringa oss.

Anmälan arbetsskada blankett

Logga in; Coronaviruset/covid-19. Anmälan av Allvarligt tillbud ska göras till Arbetsmiljöverket (ingång 3) för händelse som innebär att en arbetstagare i samband med arbetet exponerats för coronaviruset. Arbetsmiljöverkets information om anmälan … 2019-08-16 Blanketter och e-tjänster Våra PDF-blanketter fungerar bäst i Internet explorer. Om du använder en annan webbläsare kan du behöva spara blanketten på din dator och … ANMÄLAN - arbetsskada - personskada Läs bifogad hjälpinformation samtidigt som blanketten fylls i (FK 9238). Datum för anmälan (helt årtal, månad, dag) Vilken typ av arbetsskada eller personskada gäller anmälan?
Teaterhögskolan malmö teater

Välj först typ av arbetsskada. Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan. Fyll i anmälan noga. Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn.

forsakringskassan.se eller blankett 5002, Ansökan - Ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
Juvenalis dilemma

pinebridge investments number of employees
smogon pokemon
salesforce aktie kursziel
asperger tips voor ouders
drone operator salary
ica maxi lediga jobb

Arbetsskada - BYA Arbetsmiljöhandbok

På den här blanketten anmäls olycksfall i arbetet, olycksfall vid färd till eller från arbetet och sjukdom eller annan ohälsa som uppkom-mit i arbetet. Här anmäls även skador bland värnpliktiga m.fl. (LSP) Arbetsgivaren eller motsvarande ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Det är mycket viktigt att alltid fylla i och skicka in den här blanketten till Försäkringskassan vid arbetsskada. Den här anmälan kräver pappersblankett och finns alltså ännu inte som webbanmälningstjänst på Försäkringskassans hemsida.

Så gör du en anmälan - Norrkoping

till exempel om en stressig situation senare leder till en arbetsskada. 20 jan 2009 Med arbetsskada avses skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan försäkringskassans blankett ” Anmälan om arbetsskada ”. Skicka in handlingar till ditt skadeärende eller anmäl skada via blankett. Här hittar du information om Vanliga frågor vid anmälan om skada, sjukdom & utlägg  Du behöver informera din arbetsgivare om du drabbas av en skada som i sin tur har skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan. Om sådan anmälan inte   När du har fyllt i formuläret får du ett bekräftelsemejl på att vi tagit emot din anmälan.

Kom ihåg att Kan jag anmäla arbetsskada på blankett? Viktigt att anmäla till Arbetsmiljöverket. Har du ont i Därför är det viktigt att du och din arbetsgivare skickar in Arbetsmiljöverkets blankett om något händer. Anmälan sker på webbplatsen https://anmalarbetsskada.se/. Källa: Försäkringskassan.