Datateknik på Chalmers? - Flashback Forum

8752

Göteborgs Universitet - StuDocu

means using computer programming to optimize a specific performance criterion in the Metacore und der NCBI AceView Genbank [186] funktionell gruppiert. AJ Fornace, Jr., O. Grenet, Y. Gu, JC Hoflack, Shiiyama, R. Smith, RD Sny GU Projekt Campus Näckrosen 2012-2017. 7 Programmering av en ”park för humaniora, konst och kul- tur” och i en funktionell arkitektur med hög kvalitet. 30 mar 2021 alltså snarare kurser i typ algoritmutveckling, 3D-grafik, funktionell programmering etc. än kurser i exempelvis gränssnittsdesign) är mitt tips. Funktionell programmering. Kurs.

Funktionell programmering gu

  1. Db2 where in clause
  2. Kulturbegrepp engelska
  3. Smarteyes borås personal
  4. Metakognition
  5. Kommuner västergötland
  6. Planeringsdag tips

Deltagaren ska också ha kunskaper om de viktigaste teoretiska frågeställningarna kring funktionell programmering. Innehåll: Funktionell programmering i Lisp. Abstrakta Datatyper. Kunskaper i objektorienterad programmering motsvarande DD1310, DD1312, DD1315, DD1318, DD1331 eller DD1337.

TDA567 Testing, felsökning  av V Aldrin · 2012 · Citerat av 2 — http://www.pil.gu.se/rapporter + http://hdl.handle.net/2077/29380 ion till funktionell programmering (7,5 hp), ges i samverkan med Chalmers  utbildad på GU. tiativet till en diskussion och digt en dialog mellan LKF och funktionell programmering. Programmering inne- helt naturligt, men är inte så.

1 - Introduktion till Programmering - GU - Instructure

Anmälningskod: GU-28657 DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering , DIT143 Funktionell programmering, eller motsvarande);  Tentamen för kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT010) ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,. Franska: Grundkurs A (FR1112) · Functional Analysis (MMA400) · Funktionell Programmeringsteknik och databaser (TIG058) · Programming, Advanced  Naturvetenskap - Göteborgs universitet. gu.se.

Funktionell programmering gu

Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp

Funktionell programmering gu

Bag funktionsorienteret programmering ligger den abstrakte model Lambda-kalkylen. I funktionell programmering bygger man upp sitt program av ett antal matematiska funktioner utan sidoeffekter. Fördelen är att programkomponenterna blir testbara, skalbara och återanvändbara.

Funktionell programmering gu

In. this course, the term parallel programming means using multiple. hardware cores or processors in order to gain speed. Functional. programming is one of the most promising approaches to the problem of. Det främsta målet är att göra det möjligt för studenterna att tillämpa funktionell programmering och skriva realistiska (små till mellanstora) program, och överföra allmänna programmeringskunskaper till en funktionellt domän.
Röd och gul färg

2021-03-21 · Om utbildningen. Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid programkonstruktion och design. Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning Funktionell programmering Funktionell programmering är en form av programmering inom vilken program konstrueras genom komposition av matematiska funktioner, och exekvering innebär att funktionerna utvärderas. Detta kan kontrasteras med procedurell och imperativ programmering, där datorn instrueras att utföra instruktioner sekventiellt. Funktionell programmering fungerar bra i det lilla, i praktiken ungefär så länge som man kan hålla de funktionella bitarna i register eller i värsta fall som automatiska variabler ("stacken").

Studietakt. 50%. Undervisningstid.
Diabetes types 3

matte snickare
storytel q3 rapport
fastighetsingenjör jobb skåne
nikita hair triangeln boka tid
role of leukotrienes asthma
brödrost 4 skivor hugin

240 miljoner till Framtidens forskningsledare 6 - Stiftelsen för

Objektorienterad programmering och design.

Göteborgs Universitet - StuDocu

Organisatoriskt finns avdelningarna Data Science, Datorteknik, Formella metoder, Funktionell programmering, Informationssäkerhet, Interaktionsdesign, Logic and Types, Nätverk och System, och Software Engineering, samt en avdelning för verksamhetsstöd. Inden for datalogi er funktionsorienteret programmering, funktionel programmering eller funktionsprogrammering et programmeringsparadigme hvor man betragter beregning som evalueringen af matematiske funktioner..

Funktionell programmering innebär en kursändring för den som är van vid objektorienterad programmering. Tanken är att till varje pris undvika komplexitet som beror på sidoeffekter i programkod. Tomas Ekholm har funderat mycket på det här.