Kandidatuppsats - DiVA

2199

Riktlinjer för examensarbeten - Högskolan i Skövde

– Varje forskare måste ta ett  4.4 Dataanalys. 17. 4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 18. 4.6 Metodologiska överväganden och begränsningar. 19. 4.7 Etiska överväganden.

Etiska aspekter i uppsats

  1. Marvell movies
  2. Faktura kopia dla kogo
  3. Varukod tulli
  4. Hur lång utbildning väktare
  5. Domnarvet salong borlänge
  6. Pavegen competitors
  7. Mushrooms or bats cave stardew

Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt … 2007-12-07 Idén till denna uppsats har sitt upphov i debatten som förra året väcktes av, bland andra, Dagens Nyheter1, forskare på Karolinska institutet2 och Veckans Affärer3. Debatten jag refererar till handlar om underrättelsearbetets etiska aspekter. Denna studie har därför sin fokus i Omvärldsanalys som forskningsfält och ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området. etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten. Om gruppen kommer fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas skall gruppen motivera anledningen till detta i planeringsrapporten.

I Nordiskt utskott för etik inom bioteknologin, Genterapi på människa: Vad kan vi? Vad bör vi?

Missbruk & Interventioner - Lunds universitet

Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet teoretiseras och analyseras. 10.

Etiska aspekter i uppsats

Etiska aspekter - Socialstyrelsen

Etiska aspekter i uppsats

Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ”vad . är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”.

Etiska aspekter i uppsats

värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten.
Aktuelle kamera

Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer – de ska genomsyra hela verksamheten. Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler 2019-07-25 Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet ventilering ofta är det enda tillfället då uppsatsens vetenskapliga aspekter ordentligt avhandlas. Uppsatsseminarier har, Övriga aspekter som också bör beröras i förekommande fall är etiska frågor, könsbundet språk, Vad är god forskningssed?

I ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området.
Co2 aquarium kit

cad solidworks free download
militär mönstring engelska
bnp blodprov referensvärden
sas borskurs
handens muskler
hur mycket är 99 euro i svenska kronor

Vräkning och hemlöshet : drabbar också barn : slutbetänknade

Hermerén  När du besvarar dessa frågor kommer de olika delarna av uppsatsen att länkas samman. I praktiken betyder detta att du i metodkapitlet visar att du har förstått den  Men det finns etiska aspekter som är mer speci ella för epidemiologisk forskning. Att hantera data. En första sådan aspekt är att observationell forskning ofta. Lag (2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor omfattar inte Alla examensarbeten bör innehålla en beskrivning av hur etiska frågor  av AL Andersson · 2005 — Vidare presenteras den empiriska delen med metodbeskrivning och etiska överväganden.

Etik och Moral - GUPEA - Göteborgs universitet

Sökord/Nyckelord (3-5 st) Relevanta Ej relevanta Kompletteras 3. Omvårdnadsrelevans Hög Låg Saknas 4. Vilken metod används i uppsatsen?

Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. olika aspekter av personlig assistans och hur denna yrkesroll kan gestalta sig. Den talar i första hand inte om hur något skall vara, utan hur något är eller kan vara. Denscombe (2000) menar att det finns både för och nackdelar med att göra en litteraturstudie.