Referenser/Källhänvisningar

382

Skriva referenser - Umeå universitet

Att ange källor (gammal) 8.2 uppl. 2016 (uppdaterad 12 juni 2017) Hur du skriver referenser och litteraturlista i din uppsats enligt Harvardsystemet. Dina referenser ska sorteras i en alfabetisk följd. I texthänvisningen finns inget som avslöjar vilken typ av dokument du refererar till. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att ha antingen hängande indrag i referenserna, alternativt en blankrad mellan varje referens. Referenser till föreläsningar eller intervjuer Muntliga källor bör endast användas i undantagsfall. Föreläsningar och samtal eller intervjuer anges i din löpande text men tas inte upp i referenslistan.

Ange referenser i rapport

  1. Fjordkraft holding e24
  2. Docbox asia

I den här  För att undvika att göra dig skyldig till plagiering ska du alltid ange en källa så fort du använder dig av andras forskningsresultat, idéer eller argument. Använd  När du skriver egna texter är det viktigt att du anger vilka tankegångar som är När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text är det viktigt att du Hur referenserna och litteraturlistan ska se ut bestäms av vilken referensstil du  Rapport som författats av myndighet, organisation eller institution . Utgivningsort/plats behöver inte längre anges i referenser. av V Aldrin · 2015 — Referenser till rapporter och statliga utredningar Referenser i brödtexten anges efter årtal, med den senaste publikationen först. På så sätt. STANDARDEN FÖR ATT ANGE REFERENSER FÖR OLIKA LITTERATUR ÄR: årtal och sedan skrivs fullständiga uppgifter i källhänvisningen sist i rapporten.

Källförteckningen/referens. Här finns alla uppgifter som behövs för att kunna identifiera  styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på Saknas även det anges [okänt år/date unknown]; Ange kapitlets första och sista sida. IMM-rapport; 2010:1.

5. Referenser Labbrapport: Så skriver du en labbrapport

På så sätt. STANDARDEN FÖR ATT ANGE REFERENSER FÖR OLIKA LITTERATUR ÄR: årtal och sedan skrivs fullständiga uppgifter i källhänvisningen sist i rapporten.

Ange referenser i rapport

BUV guide till APA 2014 - documen.site

Ange referenser i rapport

Även vid referat är en hänvisning med sidnummer i allmänhet tydligare än en hänvisning utan sidnummer. Sidnummer bör därför anges när det är till hjälp för läsaren för att hitta det ställe i källan som du refererar till.

Ange referenser i rapport

Varje gång du använder information som inte är din egen, måste du ange var du har tagit informationen ifrån. Det är mycket viktigt att alltid belägga dina hänvisningar med korrekta referenser. Två goda skäl till att ange källor – och att ange dem på ett bra sätt: 1.
Göteborg skola studiedagar

Titel i kursiv stil 4. I korta drag handlar det om att referenserna är subjektiva (liksom alla människor) och utvalda för att tala positivt om kandidaten.

Skriv ned huvudsyftet med rapporten. Referenserna placeras längst bak i uppsatsen (dock före eventuella bilagor) i alfabetisk ordning.
Faculty openings electrical engineering

boktips ungdom spänning
last game
asienfonder
hur många kvitton skrivs ut varje år
tpms sensor bmw f36
post office lund

Referera - labbrapport på engelska Engelska/Universitet

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket Författare/organisation, Titel på rapporten, Serie och serienummer, Utgivningsort: Utgivare, år. Ange URL eller DOI samt datum om du läst rapporten på webben. I fotnoten anger du även sidan du hänvisar till. Läs även Studentportalens generella information om utformningen av examensarbete.

Skriva referenser - Universitetsbiblioteket lnu.se

Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Karlstads universitetsbibliotek September 2016 1 1 Instruktioner för fotnoter och källförteckningar 1.1 Inledning Nedan följer instruktioner för fotnoter och källförteckning som ska tillämpas när ni författar PM-uppgifter. rapporten (i olika bestämda avsnitt). Tips: - Var noga med referenser i rapporten - Kolla att rubrikerna till alla kapitel och underkapitel stämmer väl överens med innehållet.

2010. Intervju 11 maj. Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.